امشبم مثل همه شبای دیگه

دل من خیلی گرفته

دل بیچاره ی من

نمی دونم که چه دردی داره این دل   دل دیوونه ی خسته

که چنین سخت گرفته؟

دل آواره ی من..

 

مثل اونوقتی که گلبرگای گلهای تو باغچه

همشون زرد میشن

سخت گرفته

مثل پا ییز پر از باد خزون  مثل زمستون

 وقتی که برف نمیاد  سرد میشه  هوا کثیفه   دل آسمون گرفته

دل من سخت گرفته

 

دل من مثل کتابیه که هیشکی نمیخونه

توی انبار کتابخونه رو جلدش یه وجب گرد گرفته

دل من سخت گرفته

 

دل من مثل یه آهو  که تو صحرا   یه غروب  گم شده و

هوای ابری

وقتی که باد میزنه   صدای وزوزش میاد

خیلی میترسه

دل من سخت گرفته  به خدا

سخت گرفته

 

طفلک آرزو داره یکی به دادش برسه

نمیرسه

جز غم و ناله

دل من هوای تازه دوست داره

گلهای لاله دوست داره

الان نشسته  یه گوشه  گرفته بونه

بونه ی هوای خونه...

دل من سخت گرفته

به خدا سخت گرفته